Niesłyszący

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2024 roku.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2024 roku. 

TREŚĆ OGŁOSZENIA stanowi załącznik Nr 1

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 50.000,00  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

 

        /-/ mgr Jarosław Jaworski

PDFZarządzenie.pdf (503,86KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Ogłoszenie.doc (83,50KB)

RTFZałącznik Nr 2 - Oferta.RTF (243,06KB)

RTFZałącznik Nr 3 - Umowa.RTF (216,33KB)

RTFZałącznik Nr 4- Sprawozdanie.RTF (246,85KB)