Niesłyszący

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Wiślica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków w dniu 26.04.2024 r. oraz w dniach 17-18.04.2024 r.

W terminie do 10 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód).
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta

 

Powierzchnia upraw we wniosku musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 rok.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzenie szacowania strat uzależnione jest od uzyskania ekspertyzy wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która potwierdzi, iż wiosenne przymrozki miały miejsce.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu (pokój nr 5) oraz na stronie poniżej.

Do pobrania:

DOCWniosek_o_oszacowanie_szkod_w_gospodarstwach_rolnych_2024_.doc (153,00KB)

DOCXZalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod_w_gospodarstwach_rolnych_-Informacja_i_zgoda_dotyczaca_przetwa.docx (19,96KB)