Niesłyszący

Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W uroczystych obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wiślicy udział wzięli przedstawiciele władz ,radni miejscy, sołtysi, delegacje oraz mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej w asyście pocztów sztandarowych, strażaków, uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przemaszerowali pod Pomnik Terroru Hitlerowskiego w Wiślicy. Odegrano hymn państwowy, a następnie po okolicznościowych przemówieniach, delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz znicze.
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprezentowała krótki program artystyczny na którym m.in. śpiewano pieśni patriotyczne. Na koniec odbył się koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy.