Niesłyszący

Najważniejsze inwestycje w Gminie Wiślica

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Wiślica

 1. Skutecznie pozyskiwano środki pozabudżetowe dla rozwoju gminy.
 2. Wybudowano 75 km gminnych dróg asfaltowych i 12 km dróg dojazdowych do pól.
 3. Odnowiono i zmodernizowano około 50 km rowów melioracyjnych.
 4. Zrealizowano sieć kanalizacyjną w 7 miejscowościach.
 5. Wybudowano 150 przydomowych oczyszczalni ścieków a kolejne 60 jest w realizacji.
 6. Wyremontowano świetlice wiejskie i strażnice OSP.
 7. Dokończono podłączenie wszystkich gospodarstw do sieci wodociągowej.
 8. Podłączono większość miejscowości do ujęcia wody w Jurkowie.
 9. Powstał plac sportowo – rekreacyjny.
 10. Wykonano remont kapitalny Ośrodka Zdrowia.
 11. Przeprowadzono kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Wiślicy.
 12. Powstało boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wiślicy.
 13.  Wybudowano plac zabaw dla dzieci.
 14. Przebudowano rynek i park w Wiślicy oraz wymieniono oświetlenie.
 15. Wyposażono pracownie komputerowe w nowoczesny sprzęt.
 16. Trwa montaż kolektorów słonecznych.
 17. Rozpoczęto budowę hali sportowej w Wiślicy.
 18. Powstała nowa sieć teleinformatyczna.
 19. Odbywały się spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości.
 20. Stworzono warunki do wszechstronnej aktywności społecznej.
 21. Ożywiono życie kulturalno – oświatowe i promowano gminę jako przyjazną i gościnną.

Ogółem Gmina Wiślica w ostatnich latach wydała na inwestycje około 45 mln zł, z tego  dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło około27 mln zł natomiast środki z budżetu gminy to kwota około 18 mln zł.