Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Działalność gospodarcza

Gmina Wiślica jest gminą typowo rolniczą. 
Na terenie gminy działają obecnie 163 podmioty gospodarcze. Wszystkie z nich prowadzone są przez osoby fizyczne.

Wszystkie wymienione firmy mają swoją siedzibę na terenie gminy Wiślica.
Ilość podmiotów wg branż przedstawia się następująco:
ˇ handlowe - 68
ˇ usługowe - 25
ˇ produkcyjne - 59
ˇ transportowe - 8
ˇ gastronomiczne - 3

Do bardziej znaczących na terenie gminy zakładów należą:
1. Masarnia p. Zbigniewa Chrobota w Łatanicach 
2. Zakład Usługowo -Produkcyjny w Chotlu Czerwonym 
3. Zakład Produkcji Mebli w Wiślicy 
4. a także inne zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze.

Jednostki wspomagające działalność gospodarczą:

http://www.mikroporady.pl