Niesłyszący

Kultura i sport

Gmina Wiślica nie posiada zagospodarowanych terenów rekreacyjnych. 
Na terenie gminy działają: