Niesłyszący

Regia

W najwyższej partii Wiślicy (zwanej Regią) stwierdzono ślady najstarszego osadnictwa z początku 2 połowy IX w. Odsłonięto tu resztki grodu z fragmentami palisady i fosy o szer. Ok. 5m. Gród miał kształt nieregularnego owalu o wymiarach 140x100m. W późniejszym czasie powstał tu zespół rezydencjonalny  palatium z kolumnadą oraz rotundy z konchami (wnęki w grubości murów). Działo się to za czasów panowania Kazimierza sprawiedliwego, który po śmierci Henryka Sandomierskiego otrzymał niewielkie księstwo wiślickie istniejące w latach 1166 -1173. W tym czasie książę odbudował Wiślicę i uczynił ją centrum życia artystycznego na skalę ogólnopolską. Żona księcia Helena, nadał rezydencji książęcej rangę wybitnego ośrodka kultury romańskiej.