Niesłyszący

Kościół pw. Św. Wawrzyńca

Kościół pw. Św. Wawrzyńca zastał zbudowany z białego kamienia pińczowskiego w 1535r. Na miejscu drewnianego, który istniał już w 1326r. Jest to budowla orientowana i jednonawowa. Późnorenesansowy ołtarz z XVII w. Przedstawia świętych diakonów: Szczepana i Wawrzyńca i jest zwieńczony rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarz zdobią dwie kolumny z kapitelami w porządku korynckim i główkami aniołków. Dwa boczne ołtarze barokowe pochodzą z II połowy XVIII w. W prawym znajduje się późnogotycka rzeźba Matki Boskiej Gorysławickiej z XVI w., w lewym scena Ukrzyżowania z postaciami Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. Na mensie ołtarzowej wymalowano narzędzia Męki Pańskiej z chustą św. Weroniki z wyobrażeniem twarzy Chrystusa. Do fasady kościoła przybudowano w 1676r. kaplicę Żelazowskich zwieńczoną kopułą z latarnią. Do kościółka przylega nieużytkowany dziś cmentarz grzebalny z kilkoma zachowanymi grobami.

wawrzyniec.jpeg