Niesłyszący

Teren Kościoła pw. Św. Ducha

Murowany kościół pw. Św. Ducha powstał w XV w. i znajdował się przy bramie Krakowskiej. Mieścił się przy nim szpital uposażony ok. 1440r. przez Jakuba z Zaborowa i Jana z Dobry Oszkowskiego. Szpital ten złożony był z dwóch izb i przedsionka. Dawał on schronienie ubogim, kalekom i starcom. Kompleks szpitalny zajmował teren za murem miejskim, w pobliżu Nidy. Na przykościelnym cmentarzu grzebano ciała utopionych w tej rzece. Kolatorem kościoła był magistrat wiślicki. Kościół św. Ducha uposażony był dochodami z jednego łana roli ze wsi Sielec i dwóch warzelni piwo w Wiślicy. Po roku 1820 kościółek został rozebrany.