Niesłyszący

Kościół św. Mikołaja

Był jednonawową budowlą o wymiarach 4,65x3,30 z apsydą o promieniu 2m i długości 6m. Do jego budowy użyto magli i wapieni złączonych zaprawą wapienną. W murach kościółka można zobaczyć wątek wykonany techniką opus spicatum w jodełkę. Świątynia istniała od X do XIII w. Od południa dobudowano do niej czworoboczne pomieszczenie, które pełniło funkcję kaplicy grobowej, gdzie znaleziono pochówki kobiece. Wokół kościoła mieścił się cmentarz grzebalny.