Niesłyszący

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

28-160 Wiślica

ul. Okopowa 8

tel: ( 0-41) 3690 900

fax: ( 0-41) 3690 901

e- mail: urzad@umig.wislica.pl

 

Numer kont bankowych z tytułu poszczególnych należności:

woda,ścieki: 18 8480 0004 2002 0060 0284 0056

odpady komunalne: 40 8480 0004 2002 0060 0284 0048

podatki: 45 8480 0004 2002 0060 0284 0055

pozostałe opłaty: 07 8480 0004 2002 0060 0284 0060

 

Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju o/Wiślica

 

PDFWYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW UMiG W WIŚLICY.pdf

PDFWYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW SOŁTYSÓW MIASTA I GMINY WIŚLICA.pdf

PDFWYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY.pdf

 

BUDYNEK- ul. Okopowa 8

 

Nr. tel.: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny

Nr. fax-u: 41 3690 901

28-160 Wiślica

 

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8

Stanisław Krzak- s.krzak@ug.wislica.pl

Burmistrz

900

11

Jacek Balicki- jacek.balicki@ug.wislica.pl

Sekretarz/Kierownik Referatu Organizacyjnego

902

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

12

 

 

Marek Gaweł- m.gawel@ug.wislica.pl

Inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych

 

903

 

Mirosława Niedbała-m.niedbala@ug.wislica.pl

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Beata Sokołowska- b.sokolowska@ug.wislica.pl

Podinspektor  ds. socjalnych i sprawozdawczości

 

13


 

Anna Kafara-a.kafara@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. promocji i obsługi rady gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej

 

 

904/944

 


 

Edyta Szostak-edyta.szostak@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. ochrony danych osobowych i społeczeństwa informacyjnego

9

Agata Śliwa-a.sliwa@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu, gospodarczych i archiwum

900

 

REFERAT FINANSOWY/PODATKI

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1

 

Małgorzata Syrkiewicz- m.syrkiewicz@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. wymiaru podatku  opłat

 

905/ 906/

 

Magdalena Łach-Kaczmarczyk

Monika Madej

Referent  ds. księgowości podatkowej

Ewa Czerw- e.czerw@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

907

Marcin Sadowski- m.sadowski@ug.wislica.pl

Podinspektor  ds.gospodarki odpadami komunalnymi

905/ 906

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4

Halina Sokołowska- h.sokolowska@ug.wislica.pl

Skarbnik

908

7

 

Bożena Zuchowicz- b.zuchowicz@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

912/ 913

 

Edyta Sułek- e.sulek@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. obsługi oświaty

Agnieszka Bysiecka- a.bysiecka@ug.wislica.pl

Referent ds. księgowości budżetowej

Ewelina Jasikowska- e.jasikowska@ug.wislica.pl

  Podinspektor ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT

Izabela Pisarska

i.pisarska@ug.wislica.pl

 Pomoc administracyjna

Katarzyna Chlebicka

k.chlebicka@ug.wislica.pl

Pomoc administracyjna

 

REFERAT ROZWOJU STRATEGICZNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

6

Waldemar  Błachut- w.blachut@ug.wislica.pl

Kierownik referatu Rozwoju Strategicznego

911

5

 

Andrzej Siemieniec-

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i drogownictwa

909/ 910

Renata Musiał- r.musial@ug.wislica.pl

Dorota Jasińska-

Podinspektor ds. przygotowania i realizacji projektów

Anna Piotrowska-

Podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

Dominik Gruchała-

Referent ds. przygotowania i realizacji projektów

 

11

Przemysław Laskowski

Radca Prawny

902

GCI

Przemysław Marzec

Informatyk 978

 

BUDYNEK-ul. Batalionów Chłopskich 62

Nr. tel: 41 3690 + odpowiedni numer wewnętrzny.

Nr. fax-u: 41 3690 925

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

4-5

Łukasz Kaleta- l.kaleta@ug.wislica.pl

Referent ds. obywatelskich

914

Aneta Banaś

abanas@ug.wislica.pl

Referent ds. obywatelskich

Wojciech Morasiewicz- w.morasiewicz@ug.wislica.pl

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC

915

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

1-3

Krzysztof Widłak

kwidlak@ug.wislica.pl

Kierownik USC

916

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

8-9

Konrad Piwowarczyk- k.piwowarczyk@ug.wislica.pl

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

917/ 918/ 919

Jacek Błachut- j.blachut@ug.wislica.pl

Inspektor ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie

Monika Jagielnik- m.jagielnik@ug.wislica.pl

Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nr. pokoju

Imię i nazwisko pracownika wraz z adresem e-mail

Stanowisko

Nr. wewnętrzny

 

11-12

 

Janina Krzemień- wislica@ops.busko.pl

Kierownik GOPS- u

920

Elżbieta Kępska- wislica@ops.busko.pl

Specjalista pracy socjalnej

921/ 922

Aneta Kopciara- a.kopciara@ug.wislica.pl

Pracownik socjalny

Anna Grudzień- wislica@ops.busko.pl

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kamila Ignacak- k.ignacak@ug.wislica.pl

księgowa

923

 


    MUZEUM W WIŚLICY  

    ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica

tel. 730 729 200

 

Więcej informacji: 

http://mnki.pl/wislica/


SOŁECTWA I SOŁTYSI MIASTA I GMINY WIŚLICA (powiat buski)

L.p Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa Telefon kontaktowy
1 Koniecmosty Damian Musiał 41 3690 933
2 Kuchary Zbigniew Zgrzywa 41 3690 983
3 Ostrów Jan Książek 41 3690 996
4 Wawrowice Robert Jałocha 41 3690 986
5 Szczerbaków Agnieszka Wanat 41 3690 984
6 Szczytniki Grzegorz Przęzak 41 3690 985
7 Chotel Czerwony - -
8 Brzezie Alfred Madej 41 3690 987
9 Gorysławice Stanisław Kabat 41 3690 988
10 Górki Jan Stojek 41 3690 989
11 Hołudza - -
12 Jurków Stanisław Piotrowski 41 3690 991
13 Kobylniki Kazimierz Kaleta 41 3690 992
14 Łatanice Bogusław Augustowski 41 3690 993
15 Sielec Aneta Łuczyńska 41 3690 994
16 Skorocice Danuta Grigo 41 3690 995
17 Skotniki Dolne Stanisław Bystrzanowski 41 3690 982
18 Skotniki Górne Czesław Jaguś 41 3690 997
19 Gluzy Mieczysław Kolanowski 41 3690 998
20 Wiślica Monika Sułek 41 3690 999

 


RADA MIEJSKA

Imię i nazwisko Nr. telefonu
Stanisław Bystrzanowski - Przewodniczący 41 3690 932
Jacek Gocyk - z-ca Przewodniczącego 41 3690 939
Sylwester Filosek - Radny 41 3690 934
Zdzisław Kaczmarczyk - Radny 41 3690 964
Kazimierz Kaleta - Radny 41 3690 962
Jarosław Wiek - Radny -
Stanisław Borzęcki - Radny 41 3690 961
Jan Krzyżak - Radny 41 3690 960
Jan Książek - Radny 41 3690 966
Tadeusz Nowak - Radny 41 3690 968
Andrzej Wnuk - Radny 41 3690 937
Marcin Szostak - Radny 41 3690 967
Kazimierz Gruchała - Radny 41 3690 935
Henryk Ignacak - Radny 41 3690 963
Andrzej Kucięba - Radny 41 3690 965