Niesłyszący

Cmentarz Żydowski w Wiślicy

     Cmentarz żydowski w Wiślicy położony jest na niedużym, zalesionym wzniesieniu, przy ul. Złotej. Taka lokalizacja - w relatywnie niewielkim oddaleniu od rynku oraz synagogi - była charakterystyczna dla cmentarzy zakładanych przed XIX wiekiem. Jak podaje Adam Penkalla w swej książce "Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim", nekropolia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie siedemnastego wieku. Wiadomo, że przy cmentarzu znajdował się dom przedpogrzebowy oraz mieszkanie grabarza. W 1928 roku teren cmentarny był przepełniony i gmina żydowska podejmowała starania w celu organizacji nowego miejsca pochówku. W wyniku zniszczeń z czasów okupacji oraz okresu po wyzwoleniu, do dziś na powierzchni około 1 hektara zachowała się jedna stojąca macewa z tumbą oraz nieliczne pozostałości nagrobków, bez inskrypcji i ornamentyki. W latach osiemdziesiątych przez teren cmentarza przeprowadzono drogę.

     W 2016 roku cmentarz został uporządkowany i ogrodzony. Prace sfinansowali prywatni darczyńcy (rodzina Shpilsky, rodzina Topel, rodzina Landy) oraz Fundacja Rodziny Nissenbaumów w Warszawie. Rededykacja odbyła się 18 września 2016 roku w obecności rodzin darczyńców, przedstawicieli władz miasta, Fundacji Rodziny Nissenbaumów, młodzieży szkolnej, rabina oraz księdza proboszcza. Na cmentarzu wzniesiono tablicę upamiętniającą społeczność żydowską Wiślicy. Znajduje się na niej tekst w języku angielskim, polskim i hebrajskim o następującej treści:

 

Pain that is not transformed will be transferred to next generations

Memory has a healing power

In memory of the Jewish community of Wiślica 1514-1942

Jewish Cemetery

Established in the second half of the 17th century

Here rest Jews from Wiślica and the surrounding region

May their souls be bound up in the bond of everlasting life

The cemetery was renovated and fenced

 thanks to the financial support of

the Shpilsky family, the Topel family, the Landa family

and  the Nissenbaum Family Foundation.

 

Niezaleczony ból przejdzie na następne pokolenia

Pamięć ma moc uzdrawiającą

Pamięci społeczności żydowskiej w Wiślicy, 1514-1942

Cmentarz żydowski

Założony w drugiej połowie XVII wieku

Tu spoczywają Żydzi z Wiślicy i okolic

Niech ich dusze mają udział w życiu wiecznym

Cmentarz został odrestaurowany i ogrodzony

dzięki finansowemu wsparciu

 rodziny Shpilsky, rodziny Topel, rodziny Landa

 i Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

 

כאב שאינו משתנה יישנה גם בדורות הבאים

לזיכרון יש כוח מרפא

לזכר קהילת ווישליצה 1942-1514

בית הקברות היהודי

הוקם במחצית השנייה של המאה ה-17

פ.נ. יהודים מווישליצה וסביבתה

ת.נ.צ.ב.ה.

בית הקברות שוקם וגודר הודות לתמיכה הכספית של

משפחת שפילסקי, משפחת טופל, משפחת לנדה

קרן משפחת ניסנבאום

 

Mapa cmentarz żydowski.jpeg

                                                        Mapa starej Wiślicy z zaznaczonym cmentarzem      

 

  Inicjatorzy ogrodzenia cmentarza.jpeg           Badania georadarowe terenu cmentarza.jpeg               

             Inicjatorzy ogrodzenia cmentarza                                    Badania georadarowe cmentarza

       Vlad Shpilsky,Jacek Caban, Agata Caban,

              Victoria Shpilsky, Mila Shpilsky     

Cmentarz przed ogrodzeniem.jpeg            Cmentarz przed ogrodzeniem.jpeg    

        Cmentarz przed ogrodzeniem                                               Cmentarz przed ogrodzeniem

Fragment ogrodzenia wokół cmentarza.jpeg            Fragment ogrodzenia wokół cmentarza.jpeg            

       Fragment ogrodzenia wokół cmentarza                                    Fragment ogrodzenia wokół cmentarza

 Brama wejściowa na cmentarz.jpeg             Fragment ogrodzenia wokół cmentarza.jpeg

       Fragment ogrodzenia wokół cmentarza                                     Brama wejściowa na cmentarz      

Tablica pamiatkowa.jpeg
Tablica pamiątkowa

 

Źródło: http://www.kirkuty.xip.pl/wislica.htm

Video: http://www.sztetl.org.pl/pl/video/554/

LOGO 2 Fundacji.jpeg