Niesłyszący

Projekty

 • Ekorozwój Ponidzia

  UE.png

  Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m.  Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – Etap II

  Data publikacji: 06-12-2013 13:41
  więcej
 • E- Świętokrzyskie rozbudowa JST

  UE.png

   Projekt „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

  Data publikacji: 06-12-2013 13:27
  więcej
 • E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

  umws_ws_baner_sipws1.png
  Data publikacji:
  więcej
 • E - Świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST

  UE.png

  Gmina Wiślica realizuje projekt pt ” E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci
  światłowodowych jst” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie w ramach
  Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  Data publikacji: 06-12-2013 13:12
  więcej
 • Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

  herb_wislica_small.png

  Strategia rozwoju oraz komunikaty związene z programem wsparcia obszarów wiejskich.

   

  Data publikacji: 31-10-2013 10:06
  więcej
 • Uczeń na wsi

  panstwowy_fundusz_rehabilitacji_small.jpeg

   Urząd Gminy w Wiślicy informuje, że do dnia 30 września 2008 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru "A" pilotażowego programu pn. "Uczeń na Wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Wiślica.

  Data publikacji: 31-10-2013 09:54
  więcej
 • CAF w UG Wiślica

  CAFLogo_red_small.png

  Urząd Gminy w Wiślicy przystąpił do krajowego projektu systemowego MSWiA:
  „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody
  Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia
  pracowników i pomoc doradczą”.

  Data publikacji: 31-10-2013 09:32
  więcej