Informujemy, że dnia 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.9.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Ostrzeżenie: Opady marznące

Województwo świętokrzyskie powiaty: jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski i włoszczowski. Zjawisko zakończyło się

Komunikat jest ważny od 06-12-2018 23:00:01 do 07-12-2018 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania