Niesłyszący

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2019