Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia w Daleszycach już zdatna do spożycia.

Komunikat jest ważny od 12-04-2019 15:10:00 do 13-04-2019 15:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania