Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 166+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kraśnik - Opatów 5. Kierunek: Opatów 6. Miejscowość zdarzenia: m. Zawada 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Dwa samochody ciężarowe jadące w kierunku Opatowa zderzyły się w ruchu . Zablokowany pas ruchu w kierunku Opatowa . 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody ciężarowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja dojeżdża do miejsca zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:45 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 13-08-2019 08:21:00 do 13-08-2019 10:21:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania