Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 79

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 171+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ożarów - Sandomierz 5. Kierunek: Ożarów 6. Miejscowość zdarzenia: Wlonice 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: b.d. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruchem kieruje policja 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-08-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:35 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 16:35

Komunikat jest ważny od 13-08-2019 16:35:00 do 13-08-2019 17:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania