Niesłyszący

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

drogi.jpeg


Miasto i Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% tj. 939 317,70 zł na realizację 7 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł