Niesłyszący

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Miasto i Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% tj. 939 317,70 zł na realizację 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł, tj:

  1. Przebudowa drogi dojazdowej do m. Brzezie dz. Nr 134/1, 134/2
  2.  Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego w m. Gorysławice dz. Nr 406/2, 411/5, 1118
  3. Przebudowa  drogi wewnętrznej w m. Górki dz. Nr 439
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 396005 T Hołudza- Brzezie - Chotel Czerwony w km 0+000 - 0+980
  5. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Jurków dz. Nr 1594/1 i  m. Sielec dz. Nr 112/2
  6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. Nr 743/16