Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Publiczny Internet dla każdego

Gmina Wiślica otrzymała grant z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 64 368 zł na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o dużej przepustowości na terenach wiejskich gminy Wiślica. W dniu dzisiejszym trzy samorządy w Polsce podpisały w Warszawie umowę na realizację powyższego zadania.

internet1.jpeg

internet2.jpeg