Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 73

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 54+950 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Busko - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Mikułowice 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 poj. Osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-08 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:12 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie

Komunikat jest ważny od 08-11-2019 08:14:00 do 08-11-2019 09:14:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania