Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

Gmina Wiślica otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2019r. na zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice. Wysokość dotacji wynosi: 352 000,00 zł.