Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty - dz. Nr 538, 537 od km 0+000 do km 0 +320