Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 42; m. Nadleśnictwo

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK42 3. Pikietaż: 219+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Stąporków - Końskie 5. Kierunek: Końskie 6. Miejscowość zdarzenia: Nadleśnictwo 7. Rodzaj zdarzenia: inne 8. Opis zdarzenia: awaria autobusu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 autobus 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2019-11-29 16. Godzina powstania zdarzenia: 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 29-11-2019 10:59:00 do 29-11-2019 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania