Niesłyszący

Ostrzeżenie: utrudnienie na DK S7f

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK S7f 3. Pikietaż: 1+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Suchedniów-Skarżysko 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko 7. Rodzaj zdarzenia: inne 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany prawy pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się lewym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): do około 2 godz. 15. Data powstania zdarzenia: 2019-12-02 16. Godzina powstania zdarzenia: 14.28 17. Źródło uzyskania informacji: Fb serwis dyżurny OD Skarżysko. 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14.28

Komunikat jest ważny od 02-12-2019 14:28:00 do 02-12-2019 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania