Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7f Suchedniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 8+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Skarżysko-Kamienna 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: uderzenie w bariery energochłonne 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 bus 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby na miejscu zdarzenia 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 05:47 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 13-01-2020 05:47:00 do 13-01-2020 08:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania