Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2020

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarzadzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf 

 

14. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy

PDFZarzadzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach PRP.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawach zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego .

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

26. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej.

PDFZarządzenie Nr26.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 28 (2).pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy mających na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2020 rok. 

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

 

34. Zarządzenie  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie ponownego otwarcia Targowiska Gminnego w Wiślicy .

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

 

47.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusem SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta RP.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2020 r. 

PDFZarządzenie Nr 59.pdf