Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S7f

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 5+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Suchedniów - w. Skarżysko-Kamienna Południe 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Suchedniów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 cięzarowy 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany prawy i awaryjny pas ruchu, ruch odbywa się pasem lewym. Miejsce awarii zostało oznakowane przez firmę utrzymaniową. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-01-13 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:10 17. Źródło uzyskania informacji: Inne 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 13-01-2020 20:11:00 do 13-01-2020 22:47:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania