Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie droga S7K kierunek Kraków

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 0+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Kraków 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Obwodnica Kielc. Awaria sam.ciężarowego. Samochód częściowo zajmuje pas ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby GDDKiA na miejscu zdarzenia 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2020-02-11 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:43 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 11-02-2020 16:44:00 do 11-02-2020 18:42:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania