Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74 m. Wiosna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 45+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Piotrków Trybunalski - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Wiosna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w kierunku Kielc odbywa się pasem do skrętu w lewo, pojazd oznakowany. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-03-17

Komunikat jest ważny od 17-03-2020 10:15:00 do 17-03-2020 11:45:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania