Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1°C, 3°C, a przy gruncie do -3°C, -2°C, zwłaszcza w obniżeniach terenu.

Komunikat jest ważny od 21-05-2020 00:00:01 do 21-05-2020 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania