Niesłyszący

Ostrzeżenie: utrudnienia na dk S7

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 3+900 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Skarżysko-Kamienna 5. Kierunek: Skarżysko-Kamienna 6. Miejscowość zdarzenia: Barcza 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego (pożar silnika) 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 5 15. Data powstania zdarzenia: 2020-05-22

Komunikat jest ważny od 22-05-2020 02:28:00 do 22-05-2020 07:38:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania