Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Prognozowane silne opady deszczu, także burzowe, spowodują wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Komunikat jest ważny od 10-07-2020 20:09:00 do 12-07-2020 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania