Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7n m.Skarżysko-Kamienna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7n 3. Pikietaż: 48+400 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna - Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: awaria samochodu ciężarowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 10. Liczba rannych: 11. Liczba zabitych: 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: ruch odbywa się pasem lewym, pojazd zabezpieczony 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4 15. Data powstania zdarzenia: 2020-09-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 13:36 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 14-09-2020 14:11:00 do 14-09-2020 18:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania