Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

Na skutek spływu wód opadowych na Wiśle spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, odcinkami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Zawichost poziom wody zbliży się do wartości stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 14-10-2020 12:00:00 do 16-10-2020 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania