Niesłyszący

Informacja o zakończeniu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

epracownie_baner2_320x80.png

Zakończyła się realizacja projektu „e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica zostały wyposażone w super nowoczesne zestawy komputerowe łącznie 27 szt., które zostały dostarczone i zainstalowane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wiślicy (15 szt.) oraz w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych (12 szt.)

Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę projektu: https://e-pracownie.e-swietokrzyskie.pl/ klikając w baner powyżej.