Niesłyszący

Remont skrzyżowania w Skotnikach Dolnych

            Zakończone zostało zadanie pn.: „Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 0072T Gacki-Gorysławice i nr 0070T Pasturka-Skorocice-Łatanice m. Skotniki Dolne”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju przy współpracy z Gminą Wiślica. Przedsięwzięcie obejmuje realizację robót w zakresie: przebudowa skrzyżowania, odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie cieku wodnego. Wartość zadania  wynosi: 19 825,10zł.