Niesłyszący

Ostrzeżenie: Oblodzenie

Województwo świętokrzyskie powiaty: jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -7°C.

Komunikat jest ważny od 07-01-2021 12:30:02 do 08-01-2021 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania