Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk S74h m. Cedzyna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 6+513 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Radlin 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów w ruchu na rondzie, zjazd na Św. Katarzynę. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 samochody osobowe 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby w drodze na miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2021-01-14 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:06 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 14-01-2021 14:21:00 do 14-01-2021 16:20:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania