Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie wszystkie powiaty. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 19-02-2021 15:00:01 do 20-02-2021 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania