Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gęsta mgła

Województwo świętokrzyskie powiaty: kazimierski i pińczowski. Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 20-02-2021 14:00:01 do 21-02-2021 10:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania