Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze - Pilica

W zlewni Pilicy przewiduje się wzrost poziomu wody wywołany topnieniem pokrywy śnieznej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 20-02-2021 14:24:00 do 22-02-2021 14:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania