Niesłyszący

Renowacja Figury Męki Pańskiej w Wiślicy

belka.jpeg

           Gmina Wiślica   zrealizowała zadanie pn.: „Renowacja Figury Męki  Pańskiej w Wiślicy” w ramach  Programu Miejsca pamięci  i trwałe upamiętnienia w kraju. Celem realizacji zadania jest odtworzenie pierwotnego, kompletnego wyglądu kapliczki pochodzącej  z ok. II połowy XVII wieku mieszczącej się na terenie Wiślicy, poprzez działania  o charakterze remontowym i konserwatorskim tj. przywrócenie strukturze kamienia prawidłowego stanu technicznego, wyeliminowanie przyczyn zniszczeń figurki, profilaktyczne zabezpieczenie historycznych i wtórnie użytych materiałów przed dalszą destrukcją, uzupełnienie większych ubytków oraz retusze stylistyczno- formalne najbardziej zniszczonych elementów i detali rzeźbiarsko- architektonicznych.  Wartość zadania wynosi 40 000,00 zł, dofinansowanie 30 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.