Niesłyszący

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice - Łatanice”

logo-okkkk.png

Gmina Wiślica realizuje projekt pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice - Łatanice" w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji   w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.