Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S 7f m. Łączna

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 12+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Warszawa- Kielce 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Łączna 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. Zablokowany pas awaryjny oraz częściowo pas prawy. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x poj. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-11-24 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:26 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 10:26

Komunikat jest ważny od 24-11-2022 11:07:00 do 24-11-2022 12:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania